ConTel – ทำไมต้องมีแบบก่อสร้างบ้าน

แบบก่อสร้างบ้านสำคัญอย่างไร การก่อสร้างอาคารสักหลัง เพื่ออยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มักจะประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน นอกจากการหาช่าง หรือผู้รับเหมา การทำสัญญา การเลือกใช้วัสดุ การเลือกทำเล หรือที่ดิน สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ แบบบ้าน เราจำเป็นต้องมีแบบบ้านหรือแบบก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างกับทางอบต.หรือเทศบาล รวมถึงเพื่อการดูแลงานก่อสร้างอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นชนิดของวัสดุ หรือขนาดพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับวิศวกรผู้ดูแลงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านเพื่อให้ทราบรายละเอียดอ้างอิงตามสัญญา แบบบ้านมีกี่ประเภท แบบบ้าน หรือแบบก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)…

Continue Reading ConTel – ทำไมต้องมีแบบก่อสร้างบ้าน