สินค้าโรงพยาบาล - ARI Clinic

ConTel ARI Clinic - ห้องตรวจ positive/negative

S__23871520
11333
11516
S__23871514
ARI-P_N-3D-1
ARI-Positive-Negative-1500x1256
S__23871520
11333
11516
S__23871514
ARI-P_N-3D-1
ARI-Positive-Negative-1500x1256

ConTel ARI Clinic แบบ Positive/Negative ประกอบไปด้วยห้องตรวจสำหรับแพทย์หรือบุคลากรจำนวน 4 ห้อง โดยที่แพทย์หรือบุคลากรจะประจำอยู่ในห้องที่มีการปรับอากาศและระบายอากาศแบบแรงดันบวก(Positive Pressure) ซึ่งจะเป็นการป้องกันผู้ตรวจจากเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาภายในห้องผู้ตรวจ ในขณะทำการตรวจหรือทำหัตถการเบื้องต้น ในขณะที่คนไข้หรือผู้รับการตรวจจะอยู่ในห้องตรวจที่มีแรงดันลบ (Negative Pressure) ซึ่งจะมีระบบการดูดอากาศที่ต้องสงสัยว่ามีเชื้อโรคออกไปผ่านไส้กรอง Hepa และทำการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV อันเป็นการควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปสู่ผู้อื่น โดยที่ห้องผู้ตรวจและห้องผู้ได้รับการตรวจจะถูกแบ่งกั้นโดยแผงอะคริลิคใสและสื่อสารกันด้วยระบบอินเตอร์คอมและมีอุปกรณ์ถุงมือยางยื่นเข้าไปในห้องผู้รับการตรวจ

ข้อดี

  • แพทย์และบุคลากรจะมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน PPE
  • ห้องตรวจมีการปรับความเย็นอย่างเหมาะสม และมีการกรองอากาศเข้าผ่าน Hepa Filter ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ข้อจำกัด

  • ห้องผู้รับการตรวจอาจจะต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนจะใช้งานต่อ ในกรณีผู้ได้รับการตรวจต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อวัณโรค หรือ COVID-19

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลสินค้า คอนเทล โฮม