สินค้าโรงพยาบาล - ARI Clinic

ConTel ARI Clinic - ห้องตรวจ positive/open air

100563-สวนดอก_๒๐๐๕๑๑_0009
ARI-P_O-3D_
S__24092675
12094
12202
ARI-Positive-Open-air-1500x1256
100563-สวนดอก_๒๐๐๕๑๑_0009
ARI-P_O-3D_
S__24092675
12094
12202
ARI-Positive-Open-air-1500x1256

ConTel ARI Clinic แบบ positive/open air ประกอบไปด้วยห้องตรวจสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 4 ห้อง โดยที่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์จะประจำอยู่ในห้องที่มีการปรับอากาศและระบายอากาศแบบแรงดันบวก (positive pressure) ซึ่งจะเป็นการป้องกันผู้ตรวจจากเชื้อไม่ให้เข้ามาภายในห้องผู้ตรวจในขณะทำการตรวจหรือทำหัตถการเบื้องต้น ในขณะที่คนไข้หรือผู้รับการตรวจจะอยู่ในห้องที่เป็นอากาศเปิด (open air) โดยที่ห้องผู้ตรวจและห้องผู้ได้รับการตรวจจะถูกแบ่งกั้นโดยแผงอะคริลิคใส สื่อสารกันด้วยระบบอินเตอร์คอมและมีอุปกรณ์ถุงมือยางยื่นเข้าไปในห้องผู้รับการตรวจ

ข้อดี

  • แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน PPE
  • ห้องตรวจมีการปรับความเย็นอย่างเหมาะสมและมีการกรองอากาศเข้าผ่าน Hepa filter ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • งบประมาณการลงทุนต่ำกว่าระบบอื่นๆ

ข้อจำกัด

  • ห้องผู้ได้รับการตรวจไม่มีระบบระบายอากาศที่ดูดอากาศออกไปเพื่อทำการฆ่าเชื้อ แต่ใช้ระบบอากาศในธรรมชาติเปิด(open air)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลสินค้า คอนเทล โฮม