สินค้าและบริการ

สินค้าสำหรับโรงพยาบาล

การระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจ คอนเทลโฮมได้ร่วมกับผู้ออกแบบชั้นนำด้านงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศโดยอิงมาตรฐานระดับโลก ASHRAE 170-2017 และ ISO 13485-2016 เพื่อสร้างห้องทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงสุดและจัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Grade) ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยระบบห้องทางการแพทย์ของคอนเทลโฮม (Contel Medical Room System) สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและเป็นห้องตรวจฯและห้องหัตถการแรงดันลบที่ได้ Medical Grade เจ้าเดียวในประเทศไทย

ตู้ตรวจเชื้อโควิดแรงดันบวก ConTel Swab Unit

ห้องตรวจขนาดกะทัดรัดที่มีระบบปรับอากาศเป็นแรงดันบวก เพื่อทำการเก็บตัวอย่าง (Swab) โดยแรงดันบวกในห้องทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในห้อง จึงทำให้ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) และการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time PCR) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน

ห้องตรวจปลอดเชื้อ ConTel ARI Clinic
ห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจชนิดต่างๆ เช่น COVID-19 วัณโรค สมควรที่จะได้รับการตรวจภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยอื่นๆ คอนเทลโฮมจึงได้พัฒนาห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ (ConTel ARI Clinic) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของสถานพยาบาลต่างๆ

ConTel ARI Clinic
ห้องตรวจ positive/open air

ConTel ARI Clinic
ห้องตรวจแบบผสม

ConTel ARI Clinic
ห้องตรวจ positive/negative

ConTel ProcedureRoom ห้องหัตถการแรงดันลบ

ห้องหัตถการแรงดันลบ
ภายนอกอาคาร

ห้องหัตถการแรงดันลบ
ภายในอาคาร

โควิด-19 (COVID-19) เป็นไวรัสสายที่มีการค้นพบมาตั้งแต่ปี 1960 ซึ่งสายพันธุ์ปัจจุบันที่กำลังระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน จะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน ซึ่งเชื้อโควิดนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาการของผู้ป่วยโควิด สังเกตได้จาก การมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ถ้าหากอาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบวัคซีนที่รักษาโควิด จึงเน้นการรักษาแบบประคองอาการ เพื่อบรรเทาอาการป่วยไปก่อน

ความแตกต่างระหว่างโควิด-19 (COVID-19) กับไข้หวัดธรรมดา

สอบถามข้อมูลสินค้า คอนเทล โฮม