สินค้าโรงพยาบาล - Procedure Room

ห้องหัตถการแรงดันลบภายในอาคาร

ห้องหัตถการแรงดันลบภายในอาคาร ประกอบไปด้วยห้องสำหรับทำหัตถการที่มีระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศแรงดันลบ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเกิดการแพร่กระจายไปทั่วห้อง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคารใกล้บริเวณห้องฉุกเฉินทางโรงพยาบาล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลสินค้า คอนเทล โฮม