สินค้าโรงพยาบาล - Procedure Room

ห้องหัตถการแรงดันลบภายนอกอาคาร

ห้องหัตถการแรงดันลบภายนอกอาคาร ประกอบไปด้วยห้อง Anteroom ซึ่งจะมี ระบบระบายอากาศเป็นแรงดัน -5 ปาสคาล เพื่อให้แพทย์และบุคลากรใช้ในการเตรียมการต่างๆ เช่น เปลี่ยนใส่ชุด PPE เป็นต้น และห้องสำหรับทำหัตถการจะมีระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศเป็นแรงดัน -10 ปาสคาล เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเกิดการแพร่กระจายไปทั่วห้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลสินค้า คอนเทล โฮม