สินค้าโรงพยาบาล - ARI Clinic

ConTel ARI Clinic - ห้องตรวจแบบผสม

543923
ARI-Mixed-1500x1256
14-5-63-กะเปอร์_๒๐๐๕๑๖_0010
2832
3676
ARI-P_M-3D
543923
ARI-Mixed-1500x1256
14-5-63-กะเปอร์_๒๐๐๕๑๖_0010
2832
3676
ARI-P_M-3D

ConTel ARI Clinic แบบผสม ประกอบไปด้วยห้องตรวจสำหรับแพทย์หรือบุคลากรจำนวน 4 ห้อง โดยที่แพทย์หรือบุคลากรจะประจำอยู่ในห้องที่มีการปรับอากาศและระบายอากาศแบบแรงดันบวก (Positive Pressure) ซึ่งจะเป็นการป้องกันผู้ตรวจจากเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาภายในห้องผู้ตรวจ ขณะทำการตรวจหรือทำหัตถการเบื้องต้น

ในขณะที่คนไข้หรือผู้รับการตรวจจะอยู่ในห้องตรวจ โดยห้องตรวจห้องแรกจะเป็นห้องที่มีอากาศเปิด (Open Air) สำหรับคัดกรองและซักประวัติผู้รับการตรวจ ห้องตรวจห้องที่สองและห้องที่สามจะเป็นห้องตรวจที่มีแรงดันลบ (Negative Pressure) ซึ่งจะมีระบบการดูดอากาศที่ต้องสงสัยว่ามีเชื้อโรคออกไปผ่านไส้กรอง Hepa และทำการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV อันเป็นการควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปสู่ผู้อื่น โดยที่ห้องผู้ตรวจและห้องผู้ได้รับการตรวจจะถูกแบ่งกั้นโดยแผงอะครีลิคใสและสื่อสารกันด้วยระบบอินเตอร์คอมและมีอุปกรณ์ถุงมือยางยื่นเข้าไปในห้องผู้รับการตรวจ ซึ่งห้องตรวจห้องที่สองสามารถให้ผู้รับการตรวจทั่วไปเข้าตรวจได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีการฆ่าเชื้อห้องตรวจก่อนจะใช้งานต่อ ส่วนห้องตรวจห้องที่สามจะใช้สำหรับผู้รับการตรวจที่ต้องสงสัยและต้องมีการฆ่าเชื้อห้องตรวจก่อนจะใช้งานต่อ และห้องสุดท้ายจะเป็นห้องที่มีอากาศเปิด (Open Air) สำหรับจ่ายยาและยื่นเอกสารต่างๆ

ข้อดี

  • แพทย์และบุคลากรจะมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน PPE
  • ห้องตรวจมีการปรับความเย็นอย่างเหมาะสม และมีการกรองอากาศผ่าน Hepa Filter ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจอยู่ใรสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • เป็นแบบที่มีการผสมผสานการใช้งานอย่างหลากหลายและใช้แทนระบบการตรวจผู้ป่วยทางเดินหายใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจไม่ต้องปะปนกับผู้ป่วยอื่นๆภายในอาคาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลสินค้า คอนเทล โฮม