Blog
เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำ ไทย พีพี-อาร์

PPR รุ่น FIBER

September 8 , 2020

PPR รุ่น Fiber ความหนาของชั้นFiber ต้องหนา 1 ใน 3 ของท่อขึ้นไป

ท่อ PPR รุ่น Fiber หรือ Fiber Composite Pipe เหมาะสำหรับใช้ในการเดินท่อที่มีระยะการเดินท่อยาวๆ เพราะเป็นท่อที่เสริมความแข็งแรงด้วยชั้นไฟเบอร์

นวัตกรรมชั้นสูง ของท่อ PPR ที่สามารถผลิตขึ้นมาได้เฉพาะในโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตท่อเท่านั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับท่อ PP-R ช่วยลด การยืด หรือขยายตัว ของท่อ ได้ถึง 1 ใน 3 เท่า สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บนตัวท่อ ซึ่งท่อ PPR รุ่น Fiber หรือ Fiber Composite Pipe มีอยู่หลายยี่ห้อในท้องตลาดท่อ ppr โดยมากมักใช้สัญลักษณ์คาดแดงบนท่อ บ่งบอกความเป็นท่อน้ำร้อนที่ผสมชั้น Fiber ตรงกลางท่อไว้ด้วย หากแต่มีหลายยี่ห้อที่มีชั้น Fiber ที่น้อย หรือไม่มี Fiber เลยก็มี จึงควรพิจารณาแล้วดูให้ละเอียดก่อนทำการซื้อหรือใช้งานทุกครั้ง

แล้วความหนาของชั้น Fiber ในท่อ PPR รุ่น Fiber ควรอยู่ที่เท่าไร ?

ความหนาของชั้น Fiber ต้องมี 1 ใน 3 ของความหนาท่อ มิฉะนั้นท่อจะไม่สามารถรับแรงดันหรือลดการยืดตัวในแนวยาวได้ตามสเปคเมื่ออุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงอาจเกิดอาการที่เรียกว่า “ท่อตกท้องช้างได้” หากปล่อยทิ้งไว้อายุการใช้งานของท่อ ppr ก็อาจใช้ไม่ได้นานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

จำเป็นต้องคาดสีแดงหรือไม่ ?

ปกติ ท่อ PP-R แต่ละยี่ห้อ จะมีการทำสีเส้นคาดภายนอกแตกต่างกันได้ การจะดูว่าเป็นท่อ Fiber Composite หรือ Fiber Composite Pipe จริงหรือไม่ ต้องดูที่หน้าตัดท่อ ว่ามีชั้นไฟเบอร์ หรือไม่ เพราะปัจจุบัน มียี่ห้ออื่น ทำเส้นคาดสีแดงเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีไฟเบอร์ด้านในท่อ หรือมีไฟเบอร์ ไม่ถึง 1 ใน 3 ของท่อ ซึ่งหากนำไปติดตั้ง อาจมีปัญหาในภายหลังได้

รอบรู้เรื่องท่อ