CONTEL HOME กับการรวมตัวกันของ 3 ผู้เชี่ยวชาญ

คอนเทล โฮม เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมโยธา นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง และงานก่อสร้าง  เพราะต้องการใช้ทักษะความชำนาญให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางบริษัทจึงมุ่งมั่นต้องการพัฒนาการก่อสร้าง ต้องการเป็นบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของคนไทย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะมอบบ้านที่ดีที่สุด ราคาเหมาะสม ให้คุ้มกับที่คุณเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง”

  • ด้านวิศวกรรมโยธา ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการออกแบบ คำนวณโครงสร้างเพื่อความแข็งแรง
  • ด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของวงการวัสดุก่อสร้าง ทันสมัย และคุ้มค่า
  • ด้านการก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง รับผิดชอบแผนงานที่เกิดขึ้น ในเรื่องแรงงาน วัสดุ และเงิน

นวัตกรรมการสร้างบ้านที่คัดสรรวัสดุทันสมัย

กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงไปยังภาวะที่เจริญขึ้น เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของการก่อสร้าง ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อิฐ หิน ปูน ทรายเพียงเท่านั้น บริษัทรับสร้างบ้านคอนเทล โฮม มองหาวัสดุแบบใหม่ที่ทันสมัยโดยนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดการก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต

เมื่อบริษัทมีวิสัยทัศน์และแนวความคิดที่ชัดเจนจึงได้ถือกำเนิดคำเฉพาะอย่าง ConTel Home ขึ้น โดยมาจากคำว่า Conventional ผนวกกับ Intelligent Home ซึ่งเป็นการรวมวิธีการก่อสร้าง Conventional หรือการก่อสร้างแบบทั่วไปอย่าง การก่ออิฐฉาบปูน การทำเสา-คาน ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด วัสดุที่ทันสมัย จึงช่วยให้การก่อสร้างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น

ทีมงานคอนเทล โฮม ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก และงานพื้น Metal Deck