ระบบบ้านเสา-คานอัจฉริยะ ประหยัดต้นทุนวัสดุเหลือทิ้งหน้างาน

ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เรามักพบเห็นเศษวัสดุอย่าง เหล็กเส้น, ท่อ, เศษปูน, น็อต, สายไฟ และอื่นๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าวางเกลื่อนหน้าไซต์งาน มาจากหลายสาเหตุด้วยกันทั้ง ด้านบุคคลที่คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ หรือการสั่งของเผื่อหน้างาน อย่างต้องใช้ท่อจำนวน 103 เมตร แต่ต้องสั่งท่อ 26 เส้น ส่วน 1 เมตรที่เหลือก็จะถูกทิ้งหน้างาน และหลายครั้งเป็นปัญหาที่ซ่อนค่าใช้จ่ายส่วนเกินอยู่ไม่น้อย เศษวัสดุเหลือหน้างานจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งผลวิจัยในต่างประเทศพบว่าในแต่ละโครงการก่อสร้างจะมีปริมาณเศษวัสดุเหลือหน้างานก่อสร้างโดยเฉลี่ย 10 – 30 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ใช้ นับว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องเสียไป

จะดีกว่าไหมหากมีระบบก่อสร้างที่ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับเศษวัสดุเหลือหน้างาน อย่างระบบ ConTel Home ที่ก่อสร้างด้วยระบบเสา-คานอัจฉริยะวัสดุก่อสร้างทุกชิ้นจัดสรรจากโรงงานตามสัดส่วนและปริมาณตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ระบบ ConTel Home ช่วยลดเศษวัสดุเหลือหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวัสดุทุกชิ้นจะถูกประกอบอยู่ในบ้าน 1 หลังโดยไม่มีเศษเหลือทิ้งซักชิ้นเดียวทำให้มั่นใจว่าระบบ ConTel Home เป็นระบบการก่อสร้างที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

สรุปผลกระทบของการที่มีเศษวัสดุเหลือหน้างาน ได้ดังนี้

  • ส่งผลต่อราคาต้นทุนของโครงการพักอาศัย เพราะเศษวัสดุเหลือต่างๆกลายเป็นขยะ ต้องมีการกำจัดเศษวัสดุทิ้ง ทำให้เพิ่มค่าแรงงานค่าขนส่งที่ไม่จำเป็น
  • หน้างานเกิดความสกปรกและมลภาวะอย่างฝุ่นและเสียง ทำให้กระทบต่ออาคารใกล้เคียง
  • ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่มีเศษวัสดุก่อสร้างส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้า
  • เปิดโอกาสให้เกิดการฉกฉวยเศษวัสดุก่อสร้างไปขาย

ทีมงานคอนเทล โฮม ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก และงานพื้น Metal Deck